Våra tjänster

Våra tjänster

 

Vi kan bistå med följande:

 

 • Vindvärderingar / Energiberäkningar
 • Investeringskalkyler / Resultatkalkyler / Lånekalkyler
 • Ljudberäkningar / Skuggberäkningar / Fotomontage
 • Förprojekteringar / Remissförfrågningar
 • Ansökningar om bygglov till Kommunen
 • Miljökonsekvensbeskrivningar enligt miljöbalken
 • Tillståndsprövningar till Länsstyrelsen / Miljödomstolen
 • Nyckelfärdiga vindkraftverk / Upphandlingar
 • Konsulttjänster / Projektsamordning / Projektledning
 • Driftsansvar / Driftövervakning / Statistik
 • RGP driver och förvaltar även vindkraftverk

 

Copyright © All Rights Reserved